Vůz 42 m3, 7,5 t a 2 manipulanti

Cena za hodinu

1 600,00 Kč