Manuál pro stěhování v pohodě

04.02.2017

Plánování termínu

Nejprve si naplánujte termín stěhování (pokud ovšem máte tu možnost a nestěhujete se "na poslední chvíli" anebo naprosto neplánovaně a nečekaně) s ohledem zejména na:

  • Své pracovní vytížení (samozřejmě nebudete stěhování plánovat na dobu účetních závěrek, jste-li účetní anebo, jste-li učitel na dobu hodnocení žáků)
  • Oznámené a schválené dovolené kolegů
  • Dobu plánovaných náročnějších oprav nebo stavebních úprav vašeho (bytového) domu (stěhováci a zedníci se mohou sobě navzájem plést, opatření v domě při stavebních úpravách mohou dokonce stěhovákům práci znemožnit, to nemluvíme o opravě výtahu)
  • Plánované uzavírky komunikací ve vašem okolí.

Volno na stěhování

Požádejte zaměstnavatele o volno na stěhování (tip: Víte, že § 199 Zákoníku práce stanoví, že nemůže-li zaměstnanec konat práci pro určité důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Okruh překážek v práci stanovila vláda svým nařízením a zahrnuje i přestěhování, a to s volnem až na 2 dny, a je-li přestěhování v zájmu zaměstnavatele, jedná se o volno s náhradou mzdy, náhrada mzdy nebo platu se poskytuje ve výši průměrného výdělku), i když se budete stěhovat přes víkend, další volný den na dokončení vybalení a úklid po stěhování určitě oceníte.

Požádejte pomocníky

Požádejte blízké nebo známé o pomoc při stěhování.

Zajistěte si včas řemeslníky do nového bytu

Pokud potřebujete v novém bytě/domě provést před stěhováním řemeslné práce, zajistěte si řemeslníky (nezapomeňte na rezervu pro případ zpoždění dokončení řemeslných prací).

Vyberte si stěhovací firmu

Pokud je naplánovaný termín stěhování OK s ohledem na možnosti dovolené, řemeslníků a pomocníků z řad blízkých a známých, objednejte si stěhovací firmu.

Zajistěte si včas řemeslníky do starého bytu

Pokud máte dojem, že váš starý byt/dům není ve stavu k předání novému majiteli nebo vrácení pronajímateli, objednejte včas řemeslníky i do tohoto bytu/domu (zpoždění s předáním nemovitosti může někdy znamenat dodatečné náklady ve formě pokuty/sankce za prodlení se splněním závazku).

Tip: I vy myslete při sjednávání smlouvy o koupi nebo nájmu nemovitosti na podobnou situaci, kdy po té, co už máte objednané stěhováky, řemeslníky a pomocníky, zjistíte, že vám např. byt ještě původní majitel nemůže předat, a ve smlouvě jako jistý zdvižený prst sjednejte sankce za zpoždění s předáním bytu.

Vypovězte včas starou nájemní smlouvu

Nezapomeňte včas vypovědět případnou nájemní smlouvu na starou nemovitost, tak, aby výpovědní lhůta začala běžet včas před termínem stěhování! Jinak budete platit i za dobu, kdy už budete bydlet "v novém". Dohodněte si pronajímatelem termín předání bytu.

Malé děti při stěhování

Máte-li malé děti, nezapomeňte si zajistit hlídání! Stejně tak máte-li neposedné zvířecí miláčky.

Plán uspořádání promyslete včas

Včas se zamyslete nad plánem uspořádání nového bytu/domu, případně včas oslovte bytového architekta.

Proměřte cesty přepravy

Proměřte cesty přepravy, např. dveře, výtahy, schodiště, zda jsou rozměry dostatečné pro stěhování vašeho nábytku nebo těžkých břemen. I když jsou zkušení stěhováci šikovní a s mnoha situacemi si poradí, přírodní zákony jsou neúprosné a 2 metry přes metr a půl prostě neprostrčíte.

Přehlaste telefon a kabelovku

Nezapomeňte včas přehlásit telefon, kabelovou televizi (tip: pokud na nové adrese není daná kabelová televize k dispozici, vypovězte smlouvu včas, výpovědní lhůty nebývají zrovna krátké!) a další media.

Změňte trvalé příkazy na nájemné

Změňte včas SIPO nebo trvalé příkazy k úhradě nájemného nebo záloh na služby podle nových podmínek (výše, číslo účtu, splatnost)!

Dohodněte si vyúčtování záloh ve starém bytě

Dohodněte si pronajímatelem způsob vyúčtování a úhrady nákladů na topení, energie a jiné podobné zálohové platby.

Zajistěte parkování

Pokud to situace vyžaduje, požádejte o zvláštní povolení pro uzavření parkovací plochy na starém a/nebo nové adrese.

Nebo si rezervujte (zajistěte) dostatečnou parkovací plochu před stěhovaným i novým bytem/domem. Zkuste požádat o pomoc a shovívavost sousedy.

Opatřete si stěhovací krabice

Alespoň týden předem si opatřete přepravní obaly (kartónové krabice, bublinkové fólie, smršťovací folie atd.). Tip: Požádejte o jejich dodání resp. zapůjčení zvolenou stěhovací firmu.

Začněte balit včas

Asi tak týden před stěhováním (záleží na rozsahu) začněte balit!

Informujte sousedy

Informujte o stěhování sousedy na staré i nové adrese. Tip: Pokud je váš byt v domě se Společenstvím vlastníků jednotek, informujte výbor společenství.

Odmrazte ledničku, nezalévejte květiny

Alespoň den před stěhováním rozhodně odmrazte ledničku! A nezalévejte již květiny! Anebo jen přiměřeně.

Připravte si hotovost

Den předem si vyberte hotovost na úhradu za stěhovací služby. Stěhovací firmy dávají z pochopitelných důvodů - ochrana před nezaplacením za těžkou práci - přednost hotovostní platbě před fakturou.

Zkontrolujte klíče

Nejpozději den předem se ujistěte, že máte všechny klíče, nezapomeňte na klíče od sklepa nebo spíže na staré adrese! Zkontrolujte, že máte kompletní sadu (raději 2) klíčů od nemovitosti a veškerého příslušenství na nové adrese.